Přihláška do soutěže

Přihlásit se může každá studentka, která v roce 2018 maturuje.

Přihlásit se do nového ročníku
bude možné od 1.11.2017.

V tuto chvíli dolaďujeme poslední detaily soutěže.