Přihláška do soutěže

Přihlásit se může každá studentka, která v roce 2018 maturuje.

Přihlášky do soutěže jsou již ukončeny!

Děkujeme za všechny přihlášky.