Co je podle vás ideál ženské krásy?
Podle mého názoru žádný ideál neexistuje. Každému se líbí něco jiného a názory jsou mnohdy hodně rozličné. Mně osobně se líbí přirozené ženy, které o sebe pečují a nepotřebují pro zaujmutí drastických zákroků (botox, plastická operace nebo přehnané malování...).

Proč jste si vybrala školu, kterou studujete?
Již ve čtyřech letech jsem byla rozhodnutá jít studovat medicínu, a proto jsem se v deváté třídě rozhodla jít studovat čtyřleté gymnázium, které mě nejlépe připraví na vysokou školu.

Jaká je představa o vaší kariéře snů?
V budoucnu bych chtěla být dětskou neuroložkou, která bude mít doma spokojenou rodinu.

Jak byste naložila s milionem korun?
Pravděpodobně bych jela se svými nejbližšími někam na dovolenou a zbytek peněz bych si uložila pro případné budoucí výdaje, člověk nikdy neví, co se stane.

Jaké jsou vaše kladné povahové vlastnosti?
Za své kladné povahové vlastnosti považuji dochvilnost, cílevědomost, spolehlivost, upřímnost (i když by se někdy dalo říct, že se jedná spíše o negativní vlastnost), smysl pro humor a schopnost vciťovat se do situace druhých.

Jaké máte negativní povahové vlastnosti?
Mezi mé negativní vlastnosti bych zařadila přehnaný detailismus, tvrdohlavost ve věcech, na kterých mi záleží, a urážlivost, opět pouze v některých situacích.

Chcete jít studovat na VŠ a pokud ano, která škola vás oslovila?
Jak jsem již psala, od čtyř let se chci věnovat medicíně. Tudíž jsem si podala přihlášky na 1.LF UK a lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni, na obou jsem zvolila obor všeobecné lékařství. Rovněž jsem si dala jednu přihlášku na ČVUT - fakultu biomedicínského inženýrství obor zdravotní laborant.

Jaké je vaše oblíbené jídlo a umíte ho sama uvařit?
Vzhledem k tomu, že vaření a pečení patří k mým koníčkům, je těžké určit pouze jedno jídlo. Když bych si ale musela vybrat, byl by to biftek s restovanými zelenými fazolkami, který uvařit umím.

Jak byste se hodnotila jako studentka? Jaký je váš přistup ke škole, jste svědomitá a aktivní?
Vzhledem k mým dosavadním výsledkům bych se hodnotila nadprůměrně. Myslím si, že bez svědomitosti a píle bych samých jedniček po celou dobu studia nedosáhla. Uvidíme, zda mi to vydrží i na vysoké škole.

Máte nějaké školní výsledky či mimoškolní úspěchy, kterými se můžete pochlubit a kterých si vážíte?
Určitě si vážím prvního místa v mezinárodní soutěži Pohár vědy - Neuron 2015, společně s týmem Big Bang jsme vyhráli v kategorii pro střední školy.
Ve školním roce 2013/2014 jsem byla oceněna městem Most za vynikající školní výsledky, což pro mne byla pocta.
Dále jako velký úspěch považuji, že jsem spoluorganizovala školní akce, kde jsem moderovala a vedla vyučovací hodiny u žáků mladších ročníku.

Jaký máte nejoblíbenější předmět ve škole?
Nemohu se rozhodnout mezi matematikou a biologií, ale asi biologii.

Jakou známou osobnost byste ráda osobně poznala?
Z českých osobností by to asi byla Patricie Solaříková a ze zahraničních Ian Somerhalder.

Nikol Bejblová

Škola

Podkrušnohorské gymnázium Most

Město

Most

Proč se přihlásila do soutěže?

Maturantkou roku bych se chtěla stát protože, přeci každá dívka vždy toužila být modelkou a vzhledem k mé malé výšce je toto ideální příležitost, protože do klasické miss by mě nevzali.

Koníčky

vaření, cestování, focení