O soutěži

Maturantka Roku je největší celorepubliková soutěž krásy pro dívky středních škol. První ročník se konal v roce 2010. Každý rok se do soutěže přihlásí okolo 700 dívek ze všech koutů České republiky, ze kterých odborná porota vybere 10 nejkrásnějších dívek. Vítězka získá hodnotné ceny, ale hlavně se jí otevřou dveře do světa modelingu a reklamy. Novinkou soutěže je cena nejen pro vítězku, ale i pro její školu, kterou bude zastupovat. Nezapomínáme ani na dobrou věc, a proto v rámci soutěže pomůžeme vybrané charitě, dobročinnému projektu či jednotlivcům v nouzi.

Dívky, neváhejte a přihlaste se!

 

Maturantka roku

Historicky soutěž pochází z jihu Čech. Usilovnou prací se stala soutěž celorepublikově uznávanou. V roce 2017 změnila soutěž majitele. Na zakladatele nezapomeneme a nadále budeme spolupracovat.

Se změnou majitele přišel svěží pohled na celý projekt. Změnili jsme logo soutěže, kompletní vizuální styl a hlavně přidáváme nový rozměr. Vítězka získá hodnotné ceny a možnost spolupráce s významnou modelingovou agenturou, ale to není vše! Součástí výhry bude i cena pro školu, kterou bude vítězka reprezentovat. Vybavení počítačové učebny, sportovní pomůcky nebo stavební úpravy budou součástí výhry.

 

Pravidla

Do soutěže se může přihlásit dívka, která

 • maturuje v roce 2018.
 • má založený profil na Facebooku (výhodou je i profil na Instagramu).
 • má české občanství.
 • vyplňí přihlašovací formulář na www.maturantkaroku.cz
 • na základě informačního e-mailu, který bude zaslán do třech pracovních dnů od přihlášení poskytne dvě fotografie – detail obličeje na bílém pozadí a fotografii s tématikou školního prostředí či maturitní zkoušky/plesu... Fotografie nesmí porušovat obecná pravidla platná pro Facebook a nesmí obsahovat skrytou reklamu. Na fotografii musí být pouze přihlašovaná uchazečka. Fotografie budou předány v elektronické podobě přes e-mail. Pokud vlastní dívka profil na Instagramu, uvítáme zveřejnění soutěžních fotek se školní tématikou pod hastagem #maturantkaroku.
 • uhradí 150 Kč dle pokynů v e-mailu, který uchazečka obdrží po vyplnění registračního formuláře.

Soutěžící se dívka stává v momentu, kdy splní podmínky pro účast v soutěži a přihlásí se do aplikace na fanouškovské stránce soutěže Maturantka Roku 2018 na Facebooku. Vyplněním formuláře a nahráním fotografií automaticky souhlasí s podmínkami a pravidly soutěže Maturantka Roku. Dívky, které nesplní řádně veškeré podmínky, budou automaticky vyřazeny.

Soutěž pořádá DPSTORE s.r.o., dále jen "pořadatel".

Soutěží se o ceny, které budou uvedené na stránce www.maturantkaroku.cz vždy před finále soutěže, dále jen "výhra".

Pořadatel si vyhrazuje právo na rozdělení výher mezi jednotlivé výherkyně soutěže a rovněž výhru pro školu, kterou bude reprezentovat výherkyně na prvním místě.

Tato pravidla jsou závazná pro všechny, které se zúčastní soutěže "Maturantka Roku", dále jen "soutěž", probíhající v termínu daného ročníku.

Soutěž je určena pouze pro studentky skládající maturitní zkoušku v daném ročníku soutěže. Soutěžící musí dosáhnout nejpozději do doby finále plnoletosti - Svou účastí v soutěži soutěžící potvrzuje, že s pravidly souhlasí.

Žádné výjimky se nepovolují.

Průběh soutěže

1. První kolo soutěže se uskuteční v termínu od 1. 11. 2017 do 20. 2. 2018.

1.11.2017 otevřeme přihlašování do soutěže prostřednictvím formuláře na www.maturantkaroku.cz. O půlnoci 20. 2. 2018 bude přihlašování do prvního kola zastaveno. Organizátor se zavazuje, že do 7. 3. 2018 vyhodnotí výsledky prvního kola a zveřejní jména 50-ti postupujících soutěžících. 50 postupujících bude o postupu obeznámeno e-mailem. Jejich jména a fotky budou zveřejněny na internetových stránkách soutěže.
Postupující padesátka obdrží od organizátora detailní informace týkající se druhého kola, dotazník a žádost o zaslání dalších 3 fotografií. Postupující jsou povinny dotazník vyplnit a nejpozději 15. 3. 2018 jej i s fotografiemi zaslat zpět organizátorům. Pokud tak neučiní, budou ze soutěže vyřazeny a nahrazeny. Druhé kolo soutěže bude řešeno formou castingu. Casting zajišťuje zastupující modelingová agentura CAST ME.
Tato šedesátka dívek bude zveřejněna na Facebook stránce soutěže Maturantka roku, kde v období od 7.3. do 28. 3. (24:00) bude probíhat hlasování. Každá z dívek zde bude mít jednu zaslanou fotku obličeje, kterou zaslala spolu s registrací. Všechny fotky budou zveřejněny v jedné galerii a návštěvníci této FB stránky budou prostřednictvím kampaně vyzváni k hlasování. Hlasování bude probíhat formou udílení „like“ vybrané fotce. Pořadatel nebude brát zřetel na rozdílné možnosti hlasování „like, dislike, angry…
Hlasující budou vyzváni pouze k udílení like. V případě, že někdo z hlasujících udělí jinou formu hodnocení, bude i tak započítána jako pozitivní hlas.

Do druhého kola postoupí 30 dívek, které budou mít největší počet hlasů a 10 dívek z živého castingu. Dvaceti dívkám si organizátor vyhrazuje právo udělit divokou kartu, bez ohledu na počet hlasů.
Pokud se soutěžící rozhodne ze soutěže odstoupit, je povinna tuto skutečnost neprodleně sdělit organizátorům. Ti poté osloví náhradnici. Pokud odstoupí nebo bude vyřazena dívka, která postoupila podle počtu hlasů nebo postoupila na živém castingu nebo získala divokou kartu, vybere organizátor náhradnici bez ohledu na počet hlasů.

2. Druhé kolo proběhne 1. 4. 2018.
Druhé kolo bude probíhat formou castingu, který zajišťuje zastupující modelingová agentura CAST ME.
Termín castingu je stanoven na 1. 4. 2018 a bude probíhat v Praze, v prostorách zastupující modelingové agentury CAST ME (Janáčkovo nábřeží 3, 150 00 Praha 5).
Z 60-ti dívek postoupí do finále 10 dívek, které budou vybrány odbornou porotou.
Finalistky se o svém postupu do finále dozví prostřednictvím webových stránek projektu, e-mailem a rovněž prostřednictvím mediálních partnerů soutěže
Dívky jsou povinny sledovat pravidelně průběh soutěže. Postupující musejí kontaktovat organizátory soutěže a potvrdit účast ve finálovém kole nejpozději do 10. 4. 2018. V případě, že tak neučiní, budou ze soutěže vyloučeny a nahrazeny.

3. Finálové kolo
Hlasování o Maturantku Sympatie proběhne od 5. 6. 2018 do 21. 6. 2018 (24:00) prostřednictvím hlasování na Facebooku.
O vítězce soutěže rozhodne porota během Finálového večera. Na závěr programu bude vyhlášeno 1. až 3. místo a vyhlášena i vítězka Maturantky Sympatie.
Finálový večer se uskuteční v termínu, který bude včas vyhlášen na webových stránkách a všem finalistkám včas oznámen.

4. Povinnosti vyplývající z postupu z druhého kola mezi vybraných 10 soutěžících:
Finalistky se zavazují zúčastnit se všech akcí, které organizátor soutěže uspořádá.
Nafocení fotografií pro účely finálového kola.
Zúčastnit se soustředění. Pro finalistky bude zajištěno ubytování a strava po celou dobu pobytu. Program bude (kempu). Dívkám sdělen s dostatečným časovým předstihem. Účast na kempu je povinná. Dívky si hradí pouze cestu ze svého bydliště do místa kempu a zpět.
Zúčastnit se alespoň jedné akce pořádané partnerem soutěže.
Finalistky se zavazují být organizátorům k dispozici telefonicky nebo e-mailem.
Finalistky se zavazují ke spolupráci na veškerých marketingových aktivitách organizátora – promo focení, natáčení a aktivní prezentace na sociálních sítích dle pokynů organizátora.
Organizátor se zavazuje zajistit bezpečnost na všech akcích, které uspořádá.
Finalistky jsou povinny podepsat smlouvu se zastupující modelingovou agenturou a veškeré dokumenty související s pokyny a smluvními ujednáními organizátora. Pokud některá z finalistek odmítne, bude ze soutěže vyřazena a nahrazena.

5. Hlasování
Hlasování o postup do druhého kola bude probíhat prostřednictvím Facebookové stránky soutěže.
Hlasování o titul Maturantka Sympatie bude rovněž realizováno prostřednictvím Facebookové stránky soutěže.
Vítězku soutěže spolu s 2. a 3. finalistkou zvolí porota na finálovém večeru, který se uskuteční v Praze v místě a termínu, které bude včas všem oznámeno.

Další ustanovení

 • Přihlášené dívky se zavazují nepoškozovat dobré jméno soutěže a organizátora, a to i po skončení soutěže.
 • Finalistky se zavazují ke spolupráci s organizátory i po skončení finále.
 • Dopravu na veškeré akce Maturantky Roku si přihlášené dívky hradí samy. Přihlášené dívky nemají nárok na cestovné.
 • Finalistky soutěže nejsou oprávněny komunikovat se zástupci partnerů soutěže s výjimkou komunikace směřující k předání cen.
 • Přihlášené dívky a z nich vybrané semi/finalistky musí být majitelkami autorských práv ke všem fotografiím, které do soutěže poskytnou. V případě, že nejsou autorkami fotografií, musí mít souhlas autora k veškerým formám šíření fotografií a svou přihláškou tato práva postupují organizátorovi pro veškeré komerční i nekomerční užití.

Kontrola nad dodržováním pravidel a podmínek soutěže

 • Provozovatel má právo v případě podezření kdykoliv požádat přihlášenou soutěžící, aby doložila, že její fotografie jsou autentické, nezkreslují opravdový vzhled soutěžící a neobsahují skrytou reklamu. V případě nedostatečného doložení může podezřelou soutěžící vyloučit ze soutěže.
 • Pravidla soutěže může pořadatel kdykoliv upravit, a to bez udání důvodu. O této skutečnosti je ovšem pořadatel povinen soutěžící na svém webu informovat.
 • Soutěž může být pořadatelem kdykoliv ukončena bez udání důvodu.
 • Výhru z této soutěže není možno jakkoliv vymáhat soudní cestou.
 • Výhra bude oficiálně předána do dvou měsíců od ukončení soutěže.
 • Vítězky budou zveřejněny na stránkách. www.maturantkaroku.cz, Facebookové stránce soutěže a Instagram profilu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo použít veškeré fotografie, které budou pořízeny, nahrány a zaregistrovány v rámci soutěže Maturantka Roku i pro komerční účely.
 • Všechna práva vyhrazena, jakékoli užití obsahu včetně fotografií a grafiky podléhá schválení hlavnímu organizátorovi soutěže společnosti DPSTORE s.r.o.
 • Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejností, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu DPSTORE s.r.o. výslovně zakázáno.